Loading

KULING wybrał Strażników Rezerwatów!

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KULING/01/20 z dnia 22.05.2020 r. Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:        Realizacja usług przez 24 strażników w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku, w […]

KULING szuka strażników rezerwatów!

Realizacja usług przez 24 strażników w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku, w rejonie środkowo-wschodniego Wybrzeża, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 W bazie konkurencyjności pojawiło się nowe zapytanie, w którym szukamy osób chętnych […]

trojmiasto.pl – „Gniazda ptaków wśród plażowiczów na Stogach”

Artykuł na portalu trojmiasto.pl „Gniazda ptaków wśród plażowiczów na Stogach” https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Rzadkie-ptaki-gniazduja-wsrod-plazujacych-na-Stogach-n135756.html

Sprzątanie rezerwatów poza sezonem lęgowym

Artykuł na portalu miasta Gdańska – www.gdansk.pl „Ptasi Raj” i „Mewia Łacha” bezpieczne dla ptaków, bo posprzątane https://www.gdansk.pl/wiadomosci/ptasi-raj-i-mewia-lacha-bezpieczne-dla-ptakow-bo-posprzatane,a,74386     Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Sprawozdania z projektów finansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku w 2019

W 2019 roku otrzymaliśmy od WFOŚiGW w Gdańsku: 40.000 zł dotacji na projekt z zakresu czynnej ochrony przyrody: Monitoring walorów przyrodniczych i zagrożeń oraz zabiegi czynnej ochrony na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku (rezerwaty przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”) w 2019 r. Koszt kwalifikowany projektu to 40.000 zł. Zobacz sprawozdanie końcowe z projektu czynnej ochrony […]

Uwaga Ważne!!! Flaga vs. obrączka

Zakończyliśmy zakładanie białych numerowanych obrączek na biegusy zmienne i od 2019 roku zakładamy tzw. flagi. Też są białe i w POLRINGu pojawiły się odczyty flag podawane jako odczyt kolorowej obrączki. Wielka prośba do wszystkich odczytujących znaczniki na biegusach zmiennych, by rozróżniać flagi (znacznik z płaskim zakończeniem, na którym jest numer) i obrączki (znacznik okrągły bez […]

Kuling na International Wader Study Group Conference 20 — 23 September 2019 Morecambe, UK

Jeszcze w trakcie trwania sezonu w Ujściu Wisły, we wrześniu, część naszej ekipy w składzie Wódz, Marta Witkowska i Grzegorz Zaniewicz wyruszyła na konferencję siewkową tzw. łejdersy:) do Anglii, aby podzielić wynikami analiz danych zebranych przez nas Wszystkich, wspólnymi siłami – za co serdecznie Wam wszystkim dziękujemy!!!! Przy okazji była możliwość podpatrzeć jakie badania prowadzą […]

Obóz cz. 8 „Koniec”

Rezerwat przyrody „Mewia Łacha” i dobrostan świata żywego będący w jego granicach pilnujemy od 2007 r. Chronimy czynnie najcenniejszą część rezerwatu przed nadmiernym, niekontrolowanym i często niecywilizowanym ruchem turystycznym, nie pozwalając na zadeptywanie kolonii i płoszenie ptaków. Pilnujemy łach z ptakami i fokami by nie cumowały tam jachty, grodzimy rezerwat nie pozwalając na rozdeptywanie wydm […]

Obóz cz. 7 „Wiatr przyniósł ptaki!” (ZPS+HTR+SZB)

27 września Liczba roku: 2175 zaobrączkowanych siewek. Ostatnia alpina (w zasadzie 4) z obchodu o 11. Później ostatnich kilka wacków nic więcej nie dało. Silna ekipa zwijaczy (wielkie podziękowania dla wszystkich!) rozebrała dziś wszystkie wacki. Zły zatopił tylko dwa transporty. Do tego doszły prace z zakresy archeologii podwodnej, zakończone 99% sukcesem z powodu braku sprzętu […]

Obóz cz. 6 „Wszystko tylko nie łapanie” (MPL+GZA)

13 września Piątek 13 go dał się we znaki. Nasilający się zachodni wiatr spowodował przerwanie jeziorowej mierzei i od południa zaczęło zalewać cypel, więc szybko połowa wacków została przeniesiona do stajni. Plusem tej zachodniej fali jest to, że Eschericha coli popłynie bardziej na wschód i być może poziom obozowej higieny nieco się poprawi;) Z ptakami […]

1 2 3 4 9