Loading

Lubiatowo

 

Prezes Zarządu

 

Spotkania poświęcone plażom w okolicach Lubiatowa odbywały się w Choczewie, Kopalinie i Sasinie. Na liście obecności ze spotkania 30 sierpnia podpisy zostawiło 28 osób, a 17 listopada – 16 osób, w tym stosunkowo niewielu mieszkańców Choczewa i Lubiatowa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – bez wątpienia istotni decydenci, jednak niereprezentujący spojrzenia lokalnej społeczności.

Istotnym kontekstem dla spotkań w Choczewie i pomysłu wybrania do wyłączeń z ruchu turystycznego fragmentów plaż w Lubiatowie było to, że tamtejsza lokalna społeczność była mocno podzielona planami zlokalizowania elektrowni atomowej w ich miejscowości. Powodowało to rozliczne wewnętrzne napięcia, a także to, że nawet nie związane z tym problemem inicjatywy odczytywane były przez niektórych członków społeczności jako wpisujące się w działania na rzecz zbudowania elektrowni. Tak właśnie odczytana została nasza inicjatywa i duża część rozmowy podczas obu spotkań miała na celu przekonanie uczestników o naszych czysto przyrodniczych motywacjach związanych głównie z ochroną sieweczki obrożnej. W pewnej mierze to się udało i początkowy opór mniej ufnych uczestników spotkania został przełamany. Gwarantuje to mniejsze trudności w komunikacji z mieszkańcami w przypadku ewentualnej kontynuacji działań w gminie Choczewo.

Podczas spotkań mieszkańcy wstępnie wskazali fragmenty plaż, na których można rozważać wyłączenia ruchu. Są nimi odcinek plaży między Szklaną Hutą a Białogórą oraz  odcinek między wejściami nr 49 a 50 (gdzie według uczestników spotkań jest dość szeroka plaża dająca możliwość na stworzenie bezpiecznego miejsca lęgowego dla ptaków). Innym postulatem sformułowanym przez uczestników spotkania jest równoległe do stworzenia infrastruktury służącej obserwacji ptaków (i innych zwierząt) prowadzenie działań edukacyjnych o ptakach i przyrodzie. Takie połączenie postrzegane jest jako działanie zarówno bardziej skuteczne dla zmiany nawyków letników i miejscowych oraz ogólnego wzrostu świadomości przyrodniczej, jak również zwiększa potencjał miejscowości pod względem oferty turystycznej. Bardziej szczegółową uwagą, którą sformułowano na spotkaniach było to, aby w przypadku kontynuacji działań uwzględniać także głos właścicieli domków letniskowych zlokalizowanych w Lubiatowie, ponieważ są oni sezonowymi członkami społeczności.

Inną ważną sugestią było to, że na potrzeby stworzenia strefy ochronnej dla ptaków można zastosować formułę użytku ekologicznego, który przyjmowany jest na mocy uchwały rady gminy i pozostawia decyzje co do kontynuowania ochrony przyrody i zasad tej ochrony w rękach samorządu.

 

Materiały prasowe Wieści Choczewskie

Wieści Choczewskie 2016

 

Kopalino Podziel się plażą!

 

Wieści ChoczewskieWieści Choczewskie II

 

Fot. W. Czuchryta (BP WWF)

 

Tablica o fokach Słajszewo (PrtSc blog WWF)