Loading

Ustka

dofinansowane ze środkówpobrane

Ustka

 

W spotkaniach w Ustce uczestniczyło najmniej mieszkańców w porównaniu z pozostałymi dwoma lokalizacjami, w których zorganizowaliśmy spotkania „Podziel się plażą!”. W Ustce w spotkaniu 13 września wzięło udział 19 osób, a 16 listopada – 13 osób. Także temperatura rozmów była najmniejsza – w zasadzie wszyscy uczestnicy byli nastawieni przychylnie do inicjatywy ochrony ptaków i wyłączenia fragmentów plaży. Należy jednak podkreślić, że uczestnikami była dość specyficzna grupa – osób zawodowo lub wolontariacko związanych z działaniami na rzecz ochrony przyrody (np. w spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Błękitnego Patrolu WWF) – a zatem nie powinna dziwić ich przychylność. Zauważyli oni, że w przypadku kontynuacji działań ochronnych sieweczki obrożnej, warto dotrzeć do szerszej grupy mieszkańców i zyskać bardziej reprezentatywną dla Ustki opinię. Postawiono hipotezę, że być może spotkanie nie powinno odbywać się w urzędzie miasta, tylko w jakimś bliższym ludziom i bardziej zachęcającym miejscu, jakie pozostaje w dyspozycji samorządu (np. w miejskim domu kultury).

Zwrócono także uwagę, że na kolejnym etapie pracy przedstawiciele samorządu są koniecznym ich uczestnikiem. Najlepiej też, żeby zanim w pracę zostaną włączeni mieszkańcy Ustki, przeprowadzić wstępne ustalenia z Urzędem Morskim w Słupsku oraz RDOŚ i dokładnie poznać „warunki brzegowe” dla ewentualnej inwestycji.

Obszar jaki ostatecznie wskazano podczas spotkań na ewentualne wyłączenia plaży z ruchu turystycznego to teren położony na zachód od miasta, bezpośrednio przylegający do terenu poligonu.

Innym istotnym postulatem zgłoszonym podczas spotkań było prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz ochrony przyrody równolegle do działań na rzecz zbudowania infrastruktury. Według uczestników spotkania powinny one przybrać atrakcyjną formę, bo tylko dzięki temu działania mają szansę być prawdziwie skuteczne. Przedstawiciele Błękitnego Patrolu wysunęli propozycję nawiązania współpracy z WWF w tym celu.