Loading

Historia obrączkowania

        Historia metalowej obrączki zakładanej na dzikie ptaki ma już ponad 100 lat. Wszystko to zaczęło się w Danii gdzie nauczyciel biologii Hans Christian Cornelius Mortensen założył pierwsze obrączki. W XXI wieku obrączkowanie ptaków opanowało już prawie cały świat - w tym oczywiście i nas. Co prawda najważniejsze jest zakładanie obrączek - a tych zużyliśmy ponad 100 000 w 37-letniej historii KULINGa. Ale skoro są ludzie, którzy je na ptaki zakładają - znaleźli się i tacy, którzy starają się te obrączki odczytywać. Duże i zsynantropizowane ptaki wodne są do tego celu najlepsze - zakładane obrączki są duże i mają relatywnie duże napisy, a same ptaki dają się z bliska obserwować. Fotografie tu zamieszczone mają pomagać je poprawnie identyfikować i podpowiadać na co patrzeć, by poprawnie odczytać obrączkę.

The story of a metal ring put on wild fowl is already 100 years old. All this began in Danmark, but in XXI century has overwhelmed all the world - including of corse us. The most important is of course ringing birds - we have used more than 100 000 metal rings in KULING's 34-year history. But there are also some people among all these ringers who try to read the rings. Big wild fowl species are the best fot this - rings are big and have relatively big letters/numbers and birds themselves can be easily observed. Photos placed here are to help to identify rings correctly, to advise what to look at and to properly read the ring.

Photos placed here are to help to identify rings correctly, to advise what to look at and to properly read the ring.
  
> 21 rings <
> 12 rings <
> 44 rings <
> 19 rings <
> 3 rings <

Charadrii
Calidris, Tringa


Rings have been shown by Szymon Bzoma (PL), Ilhan Celikoba (TUR), Michał Goc (PL), Adam Janczyszyn (PL), Tomasz Iciek (PL), Michał Jantarski (PL), Sabina Kaszak (PL), Grzegorz Kiljan (PL), Włodzimierz Meissner (PL), Przemysław Wylegała(PL), Piotr Zięcik (PL).
Anyone who owns other types of rings or their photos, please contact us at kuling@wp.pl