Loading

Archiwum wyników liczeń

 

Wyniki liczeń ptaków w kolejnych sezonach publikujemy corocznie w Notatkach Ornitologicznych. Tu zamieszczone są tylko tabele z liczebnościami ptaków w poszczególnych sezonach (sumy ptaków na wszystkich odcinkach w poszczególnych miesiącach). Wyniki w nich zawarte można dowolnie wykorzystywać, pamiętając o ich właściwym cytowaniu (cytowania są pod tabelami).

 1. Wyniki liczeń z sezonu 2004/2005 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2004-2005
 2. Wyniki liczeń z sezonu 2005/2006 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2005-2006
 3. Wyniki liczeń z sezonu 2006/2007 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2006-2007
 4. Wyniki liczeń z sezonu 2007/2008 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2007-2008
 5. Wyniki liczeń z sezonu 2008/2009 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2008-2009
 6. Wyniki liczeń z sezonu 2009/2010 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2009-2010
 7. Wyniki liczeń z sezonu 2010/2011 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2010-2011
 8. Wyniki liczeń z sezonu 2011/2012 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2011-2012
 9. Wyniki liczeń z sezonu 2012/2013 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2012-2013
 10. Wyniki liczeń z sezonu 2013/2014 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2013-2014
 11. Wyniki liczeń z sezonu 2014/2015 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2014-2015
 12. Wyniki liczeń z sezonu 2015/2016 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2015-2016

Zarówno zamieszczone tu tabele, jak i sprawozdania w Ornis Polonica (dawniej Notatki Ornitologiczne), zawierają tylko sumaryczną liczbę ptaków stwierdzonych na całej zachodniej Zatoce Gdańskiej. Dysponujemy jednak szczegółowymi danymi na temat liczebności i rozmieszczenia poszczególnych gatunków wzdłuż wyróżnionych odcinków wybrzeża z całych 29 sezonów liczeń.

Wyniki liczeń letnich (maj-sierpień) z 1999, 2006 i 2007 znajdują się poniżej:

 

gatunek maj czerwiec lipiec sierpień SUMA
Gavia arctica 2 6 8
Tachybaptus ruficollis 4 2 2 8
Podiceps cristatus 62 31 235 314 642
Podiceps grisegena 2 2 4
Phalacrocorax carbo 2 456 2 752 5 431 5 075 15 714
Cygnus olor 827 973 235 463 2 498
Anser indicus 1 1
Branta canadensis 1 1 2
Branta leucopsis 1 1
Tadorna tadorna 49 59 19 10 137
Anas penelope 8 23 31
Anas strepera 14 35 38 2 89
Anas crecca 52 14 50 116
Anas platyrhynchos 124 590 175 655 1 544
Anas acuta 2 4 6
Anas querquedula 10 14 13 37
Anas clypeata 12 49 3 64
Aythya ferina 4 13 10 617 644
Aythya fuligula 8 228 433 102 771
Somateria mollissima 8 1 1 10
Clangula hyemalis 1 2 1 4
Melanitta nigra 25 1 26
Bucephala clangula 6 34 98 101 239
Mergus serrator 3 1 17 3 24
Mergus merganser 6 34 270 68 378
Fulica atra 3 2 233 1 683 1 921
Cepphus grylle 1 1
RAZEM 3 591 4 929 7 230 9 170 24 920

 

Lato 1999 należy cytować:
Meissner W., Bzoma S. 2001. Wyniki liczeń ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej, maj 1999 – kwiecień 2000. Not. Orn. 42: 65-70.

gatunek maj czerwiec lipiec sierpień SUMA
Gavia arctica 7 7
Tachybaptus ruficollis 23 23
Podiceps cristatus 30 22 58 1 484 1 594
Podiceps grisegena 2 1 3
Phalacrocorax carbo 1 538 2 484 3 703 13 230 20 955
Cygnus olor 1 359 901 625 644 3 529
Cygnus cygnus 1 1 2
Anser albifrons 1 1 2
Anser anser 24 4 1 29
Branta leucopsis 1 1
Tadorna tadorna 65 45 10 17 137
Anas penelope 5 14 19
Anas strepera 51 30 16 97
Anas crecca 2 53 344 399
Anas platyrhynchos 186 388 124 1 285 1 983
Anas acuta 1 1 2
Anas querquedula 4 1 59 64
Anas clypeata 6 20 179 205
Aythya ferina 2 2 7 11
Aythya fuligula 86 7 121 248 462
Aythya marila 73 73
Somateria mollissima 21 1 8 17 47
Clangula hyemalis 3 3
Melanitta fusca 1 1
Melanitta nigra 1 2 5 8
Bucephala clangula 129 75 189 131 524
Mergus serrator 4 4 8
Mergus merganser 15 83 94 355 547
Fulica atra 10 2 5 3 002 3 019
RAZEM 3 618 4 079 4 993 21 064 33 754

Ptaki lata na Zatoce Gdańskiej to kormorany, łabędzie i krzyżówki. W sezonie 2006 całkiem liczne były gągoły, widywane były też stadka czernic. Zdecydowanie dominowali jednak Homo sapiens, szczególnie formy phocus. Kto by to tałatajstwo jednak liczył…

Lato 2006 należy cytować:
Meissner W., Koss M., Bzoma S. 2007. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2006-kwiecień 2007. Not. Orn. 49: 60-64. <PDF 84kB>

gatunek maj czerwiec lipiec sierpień SUMA
Gavia arctica 2 1 3
Tachybaptus ruficollis 1 5 6
Podiceps cristatus 91 89 202 2 601 2983
Podiceps grisegena 1 1
Podiceps auritus 1 1 2
Podiceps nigricollis 5 5
Phalacrocorax carbo 1 801 4 696 3 126 5 588 15 211
Cygnus olor 885 665 993 760 3 303
Cygnus cygnus 1 1
Anser albifrons 2 2
Anser anser 94 2 96
Branta canadensis 1 1
Alopochen aegiptiacus 1 1
Tadorna tadorna 123 31 14 5 173
Anas penelope 5 2 75 82
Anas strepera 4 26 30
Anas crecca 36 3 52 91
Anas platyrhynchos 153 271 136 554 1 114
Anas querquedula 2 95 97
Anas clypeata 14 2 100 116
Aythya ferina 34 22 56
Aythya fuligula 166 91 88 251 596
Aythya marila 27 1 28
Somateria mollissima 4 34 4 8 50
Clangula hyemalis 69 69
Melanitta fusca 2 1 3
Melanitta nigra 2 2
Bucephala clangula 18 51 13 494 576
Mergus serrator 1 1
Mergus merganser 17 356 61 111 545
Fulica atra 53 26 12 3 963 4 054
RAZEM 3 571 6 354 4 654 14 719 29 298

Lato 2007 należy cytować:
Meissner W., Typiak J., Kośmicki A., Bzoma S. 2009. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2007-kwiecień 2008. Not. Orn. 50: 65-72