Loading

Obozy Kulinga

 Lokalizacje obozów obrączkarskich

Kuling organizował punkty obrączkowania ptaków (tzw. obozy obrączkarskie) w 13 miejscach w Polsce. Obecnie działamy w ujściu przekopu Wisły obrączkując ptaki podczas jesiennej wędrówki.

obozy obrączkarskie