Loading

Sieweczki obrożne

 Wyniki kolorowego obrączkowania
sieweczek obrożnych

 

Sieweczki obrożne znakujemy  indywidualnymi, kolorowymi obrączkami od roku 2012. Poniżej przedstawiamy aktualne wyniki tego projektu

aktualizacja na dzień 24 marca 2020

Łącznie zaobrączkowaliśmy na kolorowo 1.037 sieweczek, z których cztery miały już zagraniczne obrączki (2x Niemcy, 2x Finlandia), a kolejne trzy miały nasze obrączki z lat wcześniejszych.

187 z zaobrączkowanych sieweczek obrożnych - to z całą pewnością ptaki z naszej populacji lęgowej, widziane przy okazji odbywanych lęgów lub zaobrączkowane jako pisklęta.  Troska o ptaki gnieżdżące się na naszych plażach jest obecnie jednym z naszych priorytetów i lata 2018-2019 to nasz spektakularny sukces w tej dziedzinie. W rezerwatach przyrody na Wyspie Sobieszewskiej działamy tak od lat dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na całym naszym Wybrzeżu Bałtyku rozpoczęliśmy duży projekt pn. "Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk" i od 2017 r. prowadzimy szeroko zakrojone działania czynnej ochrony razem z Błękitnym Patrolem WWF Polska. W KULINGu obsługą i nadzorem ornitologicznym projektu zajmuje się Magda Dziermańska. Natomiast od 2018 roku w czynną ochronę włączył się Słowiński Park Narodowy i wpisał ją w swoje zadania ochronne parku - tam też zakładamy kolorowe obrączki na pisklęta sieweczek, odpowiada za to Magdalena Jędro.

Jesienią 2014 na konferencji Wader Study Group pokazaliśmy poster <<PDF 474kB>> o naszym projekcie obrączkowania.

Zanim rozpoczęliśmy kolorowe obrączkowanie sieweczek obrożnych, czyli do końca 2011 roku, oznakowaliśmy tylko metalowymi obrączkami 1.407 sieweczek obrożnych. Zaledwie 10 z nich stwierdzonych było później poza Polską. W tamtych czasach złapaliśmy też dwie sieweczki obrożne zaobrączkowane w Niemczech. Rozmieszczenie miejsc tych stwierdzeń przedstawia mapa nr 1. Wyspa Kołgujewa i Gwinea Bissau to ptaki z podgatunku tundrae, i niestety oba te ptaki nie przeżyły.

Mapa (nr 1) rozmieszczenia 12 zagranicznych stwierdzeń sieweczek obrożnych obrączkowanych przez KULING lub kontrolowanych na naszych obozach

naszepoza

Od czerwca 2012 roku zakładamy na sieweczki obrożne zielone obrączki. Każda z nich ma biały, trzy znakowy kod: litera i dwie cyfry. Ptaki chwytane są głównie na punkcie badawczym w ujściu Wisły w okresie letnio-jesiennej migracji, ale zainteresowani jesteśmy też znakowaniem populacji lęgowej z Wybrzeża Bałtyku (tu zakładamy od 2017 r. obrączki niebieskie z dwu znakowym kodem). Celem projektu jest zwiększenie ilości danych o trasach migracji tego gatunku oraz przeżywalności piskląt i ptaków dorosłych.

Kolorowe, indywidualne znakowanie ptaków za pomocą obrączek, które można dość łatwo odczytać przez lunetę z odległości nawet 50-70 m, ma zwiększyć ilość uzyskanych wiadomości powrotnych oraz dać odpowiedź o sukcesie lęgowym ptaków gniazdujących na plażach.

Zachęcamy wszystkich obserwatorów ptaków do przyglądania się stadom siewkowców i wypatrywania w nich sieweczek obrożnych z niebieską lub zieloną obrączką na prawej nodze. Obrączkę łatwo jest zauważyć i przy odrobinie cierpliwości odczytać przy pomocy sprzętu optycznego. Także zdjęcia pozwalają na identyfikację ptaka.

Jeżeli uda się odczytać obrączkę lub zrobić zdjęcie takiego ptaka - poinformuj nas o tym, najlepiej dodając swoją obserwację do bazy POLRING  lub pisząc na adres kuling@wp.pl 

Dzięki zaangażowaniu setek miłośników ptaków z Polski, Europy i Afryki, mamy prawie 1.700 wiadomości powrotnych o naszych ptakach. Za wszystko to jesteśmy Wam bardzo wdzięczni!

W różnych latach chwytamy różną liczbę ptaków - dużo zależy od tego ile przez Ujście Wisły przewinie się ptaków migrujących z różnych populacji. Wykres poniżej pokazuje ile założyliśmy kolorowych obrączek w poszczególnych latach. Najlepszy jak dotąd był rok 2018 (251, w tym 53 pisklęta).

Do 2017 r. obrączkowaliśmy tylko nad Zatoką Gdańską, głównie w Ujściu Wisły. Zdarzył się nam desant na Ryfie Mew i pisklęta (oraz dorosły) w różnych rejonach gdańskiego portu. Ale od 2018 r. obrączkujemy coraz więcej piskląt na całym Wybrzeżu Bałtyku. Poniżej mapa przedstawiająca miejsca obrączkowania sieweczek obrożnych z podziałem na pisklęta i dorosłe ptaki.

mapa

Kto ile zaobrączkował na kolorowo:

ktoile

Część ptaków pochodzi z naszej populacji lęgowej, co najczęściej okazuje się dzięki odczytom dorosłych przy gniazdach lub chwytaniu piskląt.
Na wykresie poniżej liczba tych ptaków na tle wyników z lat 2012 -2019. Kategoria "pisklę i rodzic" oznacza ptaka, który obrączkowany jako pisklę, był później odczytywany jako dorosły z lęgiem na naszym Wybrzeżu.

lęgi

Kolorowe obrączki zakładamy by mieć jak najwięcej fajnych odczytów. No i tu liczy się nie tylko ciężka praca
na obozie ale i tzw. fuks. Poniżej odsetek z zaobrączkowanych, przez poszczególnych obrączkarzy, ptaków, które były stwierdzone za granicą (88 czyli 8,5% z zaobrączkowanych). Zestawienie nie uwzględnia fajnych ptaków stwierdzonych w Polsce - bo choć Turawa to jest coś, to jednak zagranica to zagranica. Nad słupkiem bezwzględna liczba zagranicznych zwrotek obrączkarza.

zwrotki

W różnych latach obrączkujemy różną liczbę ptaków, ale też różnie układają się później ich losy. Rok 2016 był wyjątkowy, gdyż tylko w ciągu kilku miesięcy mieliśmy informacje zwrotne spoza Polski z prawie co dziesiątej zaobrączkowanej sieweczki! Ostatecznie mamy zwrotki z ponad 12%! Niestety, kolejne lata są już bardziej "zwyczajne". Wykres poniżej pokazuje jaki mamy odzew z ptaków obrączkowanych w kolejnych latach. Musimy jednak pamiętać, że odczyty zdarzają się często po wielu latach i wszystkie słupki mogą jeszcze urosnąć.

lataodsetki

182 najciekawsze wiadomości powrotne z kolorowo obrączkowanych sieweczek obrożnych

POWERED BY MAPTIVE

A30

1. Zdjęcie znad Zbiornika Turawskiego (409 km od Ujścia Wisły), 18 sierpnia 2012, fot. Rafał Świerad (ptaka wypatrzyła Monika Pastrykiewicz)


Fot. Xabier Remirez

2. Najczęściej jak dotąd odczytana sieweczka - widywana od 13 sierpnia 2012 do 10 listopada 2014 po dwóch stronach hiszpańsko-francuskiej granicy (Irun - Hendaye, 1941 km od Ujścia Wisły). Fot. Xabier Remirez


Fot. Aurélien Audevard

3. Nasza sieweczka w przepięknych okolicznościach francuskiego wybrzeża (Vieux salins), 1554 km od Ujścia Wisły. Fot. Aurélien Audevard


Fot. Pablo Miki García

4. Daleki odczyt z Hiszpanii (2222 km). Fot. Pablo Miki García


P20

5. Francja, Finistere,  Ile-de-Sein - 1.788 km w 16 dni. Fot. Julien Birard


H24

6. Francja, Calvados, Graye-sur-mer - 1.440 km. Fot. François Leclerc


A23

7. Para zaobrączkowanych ptaków w Ujściu Wisły. Fot. Anna Kassolik


E67

8. Holandia, Fryzja, Harlingen - 897 km. Fot. Wim Tijsen


L52

9.  Francja, Morbihan,  Le Fort Bloqué - 1.722 km, Fot. Jose Serrano