Loading

Głosy Siewek

 Biegus zmienny (Calidris alpina)

 Biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea)

 Biegus rdzawy (Calidris canutus)

 

 Biegus malutki (Calidris minuta)

 

 Biegus mały (Calidris temminckii)

 

 Biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus)

 

Piaskowiec (Calidris alba)

 

Biegus morski (Calidris maritima)

 

Piskliwiec (Actitis hypoleucos)

 

Siewnica (Pluvialis squatreola)

 

Krwawodziób (Tringa totanus)

 

Brodziec śniady (Tringa erythropus)

 

Kwokacz (Tringa nebularia)

 

Łęczak (Tringa glareola)

 

Samotnik (Tringa ochropus)

 

Szlamnik (Limosa laponica)

 

Rycyk (Limosa limosa)

 

Ostrygojad (Haemantopus ostralegus)

 

Kulik wielki (Numenius arquata)

 

Kulik mniejszy (Numenius pheaopus)

 

Czajka (Vanellus vanellus)

 

Siewka złota (Pluvialis apricaria )