Loading

Program Partnerski

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING wraz z partnerami realizowała zainicjowany przez Grupę LOTOS program „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”. Projekt promował współpracę instytucji i stowarzyszeń ze społecznością lokalną na rzecz ochrony przyrody. Zakładał kompleksowe działania na Wyspie Sobieszewskiej, szczególnie w rezerwacie „Mewia Łacha”, w zakresie zachowania naturalnych walorów środowiskowych oraz edukacji ekologicznej w duchu poszanowania i poznania środowiska naturalnego.

Efektem programu trwającego do 2016 r. było m.in. stworzenie ścieżki dydaktycznej z platformą widokową w rezerwacie "Mewia Łacha", współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Infrastruktura pozwala obserwować wyjątkową przyrodę ujścia Wisły w sposób bezpieczny dla chronionych tam siedlisk, zwierząt i roślin. Prowadzone były również działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej oraz odwiedzających turystów.

Partnerzy programu:

Grupa LOTOS,

Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN,

"Wyspa Skarbów" Gdański Archipelag Kultury,

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej,

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

 

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie publikowane były na prowadzonym rzez KULING profilu Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej:

https://pl-pl.facebook.com/ChronimyNature

krzywodzioby 20.08.2011