Loading

Publikacje naukowe

lp. rok Cytacja
171
170
169
168
167 2019 Meissner W., Stępniewska K., Kaszak S., Kośmicki A., Janczyszyn A., Kozakiewicz M. 2019. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie wrzesień 2018–kwiecień 2019. Ornis Polonica 60: 227–233.
166 2020 Meissner W., Witkowska M., Krupa R., Kleinschmidt L. 2020. Sex determination of juvenile White Wagtail (Motacilla alba alba) based on linear measurements. Acta Zoologica Bulgarica 72:
165 2018 Meissner W., Stępniewska K., Kośmicki A., Kozakiewicz M., Ściborski M. 2018. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie wrzesień 2017–kwiecień 2018. Ornis Polonica 59: 163–168.
164 1989 Błąd A. 1989. Ponowne stwierdzenie głuptaka (Sula bassana) w Polsce. Not. Orn. 30: 99-100.
163 2017 Meissner W., Kośmicki A., Kozakiewicz M., Kaszak S. 2017. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie wrzesień 2016–kwiecień 2017. Ornis Polonica 58: 203–207.
162 2017 Meissner W., Fischer I. 2017. Sexing of common gull, Larus canus, using linear measurements. Folia Zoologica 66:183–188.
161 2016 Meissner W., Kośmicki A., Kaszak S., Zaniewicz G., Janczyszyn A. 2016. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie wrzesień 2015–kwiecień 2016.Ornis Polonica 57: 228–233.
160 2017 Meissner W., Krupa R. 2017. Sex-related differences in autumn migration timing of adult common sandpipers Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) (Charadriiformes: Scolopacidae). The European Zoological Journal 84: 136–140.
159 2017 Meissner W., Kośmicki A., Niemczyk A., Fischer I. 2017. Development of sexualdimorphism and sexing of Baltic Herring Gull (Larus argentatus argentatus) in successiveage classes. Waterbirds 40: 24–32.
158 2016 Meissner W., Kośmicki A., Kaszak. S., Zaniewicz G., Janczyszyn A. 2016. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie wrzesień 2015–kwiecień 2016. Ornis Polonica 2016, 57: 228–233.
157 2016 Meissner W., Krupa R. 2016. Identifying the Sex of the Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) by Linear Measurements. Annales Zoologici Fennici 53(3-4):175–182.
156 2015 Meissner W., Typiak. J., Bzoma S., Kośmicki A., Wójcik C. 2015. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2014–kwiecień 2015. Ornis Polonica 56: 339–344.
155 2015 Meissner W., Ściborski M., Kośmicki A., Wójcik C. 2015. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie wrzesień 2013–kwiecień 2014. Ornis Polonica 56: 61–64.
154 2015 Meissner W. 2015. Male-biased sex-ratio of dunlins Calidris alpina in the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic) during autumn migration. Ardeola 62: 335–342.
153 2015 Meissner W. 2015. Immature dunlins Calidris alpina migrate towards wintering grounds later than adults in years of low breeding success. Journal of Ornithology 156:47–53.
152 2015 Meissner W., Dynowska M., Góralska K., Rzyska H. 2015. Mallards (Anas platyrhynchos) staying in urban environments have higher levels of microfungi biota diversity than do birds from non- urban areas. Fungal Ecology 17:164-169.
151 2014 Meissner W., Bzoma S., Zięcik P., Wybraniec M. 2014. Gniazdowanie rybitwy czubatej Sterna sandvicensis w Polsce w latach 2006–2013. Ornis Polonica 55: 96–104.
150 2014 Meissner W., Typiak J., Kurach E., Kośmicki A., Bzoma S. 2014. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie wrzesień 2012–kwiecień 2013. Ornis Polonica 55: 73–77.
149 2013 Nagórski P., Hadwiczak M. 2013. Drugie stwierdzenie mewy różowej Rhodostethia rosea w Polsce. Ornis Polonica 54: 217–219.
148 2013 Meissner W., Kurach E., Bzoma S., Kośmicki A. 2013. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2011–kwiecień 2012. Ornis Polonica 54: 70–75.
147 2011 Meissner W., Bzoma S., Nagórski P., Bela G., Zięcik P., Wybraniec M., Marczewski A. 2011. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie od maja 2010 do kwietnia 2011. Ornis Polonica 52: 295–300.
146 2011 Meissner, W., Bzoma, S. 2011. Colour rings with individual numbers increase the number of ringing recoveries of small waders. Wader Study Group Bull. 118: 114–117.
145 2011 Bela G., Typiak J. 2011. Pierwsze stwierdzenie krogulca krótkonogiego Accipiter brevipes na Pomorzu. Ptaki Pomorza 2: 141-143.
144 2011 Bela G., Janczyszyn A., Kośmicki A. 2011. Wędrówka ptaków szponiastych Falconiformes, gołębiowatych Columbiformes i krukowatych Corvidae na Mierzei Wiślanej jesienią 2008 roku. Ptaki Pomorza 2: 75-92.
143 2010 Meissner W., Typiak J., Bzoma S. 2010. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie wrzesień 2009 – kwiecień 2010. Ornis Polonica 51: 310-313.
142 2010 Meissner W., Rydzkowski P. 2010. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie wrzesień 2008-kwiecień 2009. Ornis Polonica 51: 58-62
141 2010 Meissner W. 2010. Analiza biometryczna łysek Fulica atra z północnej Polski. Ornis Polonica 51: 21-29.
140 2009 Meissner W , Typiak J., Kośmicki A., Bzoma S. 2009. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2007–kwiecień 2008. Not. Orn. 50: 65-72.
139 2009 Krupa R., Meissner W., Krupa M., Sereda A. 2009. Migration dynamics and seasonal variation in the biometrics of the Eurasian Curlew (Numenius arquata) migrating through the lower Vistula valley (N Poland) in autumn. Ring 31: 41-51.
138 2009 Meissner W., Włodarczak-Komosińska A., Górecki D., Wójcik C., Ściborski M., Krupa R., Zięcik P., Kozakiewicz M., Rydzkowski P., Remisiewicz M. 2009. Autumn migration of waders (Charadrii) at the Reda mouth (N Poland). Ring 31: 23-39.
137 2009 Meissner W., Koss M. 2009. Biometrical differentiation of the Common Snipe (Gallinago gallinago) migrating in autumn through north-eastern Poland. Ring 31: 15-22.
136 2009 Meissner W., Bzoma S. 2009. Pierwsze lęgi bernikli kanadyjskiej Branta canadensis w Polsce oraz problemy związane ze wzrostem jej liczebności na świecie. Not. Orn. 50: 21-28.
135 2009 Meissner W. 2009. A classification scheme for scoring subcutaneous fat depots of shorebirds. Journal of Field Ornithology 80: 289-296.
134 2009 Meissner W., Krupa R. 2009. Biometrics of the Dunin (Calidris alpina) migrating in autumn along the Polish Baltic coast. Ring 31: 3-13
133 2009 Rydzkowski P., Wójcik C. 2009. Wiosenna wędrówka blaszkodziobych – Anseriformes w przyujściowym odcinku Wisły w latach 1997-2000. Not. Orn. 50: 179-193.
132 2009 Krupa M., Ściborski M., Krupa R., Popis R. Wołoszyn J. 2009. Differences in foraging ecology of Wood Sanspiper Tringa glareola and Ruff Philomachus pugnax during spring migration in Sajna River valley (northern Poland). Ornis Svecica 19: 90-96.
131 2008 Meissner W., Pilacka L. 2008. Sex identification of adult Dunlins Calidris alpina alpina migrating in autumn through Baltic region. Ornis Fennica 85: 135-138.
130 2008 Meissner W. 2008. To count or to catch: a comparison of two methods of determining wader migration phenology. Wader Study Group Bull. 115: 16-19
129 2008 Meissner W., Koss M., Bzoma S. 2008. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2006-kwiecień 2007. Not. Orn. 49: 60-64.
128 2008 Meissner W. 2008. Zmiany liczebności i zmienność zachowań łabędzi niemych Cygnus olor na śródpolnym zbiorniku wodnym koło Kwiecewa w okresie wiosennym i letnim. Kulon 13: 59-66.
127 2007 Meissner W., Remisiewicz M. 2007. Celebrating the 25th anniversary of the Waterbird Research Group KULING. Wader Study Group Bull.114: 34-37.
126 2007 Meissner W. 2007. To count or to catch: Do walk-in traps lead to a biased measure of wader productivity? Wader Study Group Bull. 113: 53-56.
125 2007 Meissner W., Rydzkowski P. 2007. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 2005/206. Not. Orn. 48: 143-147.
124 2007 Meissner W., Staniszewska J., Bzoma S. 2007. Liczebność oraz struktura gatunkowa i wiekowa mew Laridae w regionie Zatoki Gdańskiej w okresie pozalęgowym. Not. Orn. 48: 67-81.
123 2007 Meissner W. 2007. Stopover strategy of adult and juvenile Red Knots Calidris c. canutus in the Puck Bay, southern Baltic. Ardea 95: 97-104.
122 2007 Meissner W. 2007. Differences in primary molt and biometrics between adult and second-year black-headed gulls in Puck Bay (southern Baltic). Waterbirds 30: 144-149.
121 2007 Meissner W. 2007. Different timing of autumn migration of two Ringed Plover Charadrius hiaticula subspecies through the southern Baltic revealed by biometric analysis. Ringing & Migration 23: 129-133.
120 2007 Remisiewicz M., Meissner W., Pinchuk P., Ściborski M. 2007. Phenology of spring migration of Wood Sandpiper Tringa glareola through Europe. Ornis Svecica 17: 3-14.
119 2007 Meissner W., Krupa R. 2007. Biometrics and primary molt of Common Tern and Sandwich Tern in autumn in Puck Bay, southern Baltic. Waterbirds 30: 158-163.
118 2006 Meissner W., Strzałkowska M. 2006. Autumn migration dynamics of the Dunlin (Calidris alpina) at the Reda Mouth (southern Baltic). Ring 28: 33-43.
117 2006 Meissner W., Rydzkowski P. 2006. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 2004/2005. Not. Orn. 47: 60-63.
116 2006 Remisiewicz M., Wennerberg L. 2006. Differential migration strategies of the Wood Sandpiper (Tringa glareola) – genetic analyses reveal sex differences in morphology and spring migration. Ornis Fennica 83: 1-10.
115 2006 Meissner W., Huzarski S. 2006. Jesienna wędrówka sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula w regionie Zatoki Gdańskiej. Not. Orn. 47: 23-32.
114 2006 Meissner W., Górecki D. 2006. Biometrics and body mass variation of Curlew Sandpiper Calidris ferruginea caught on the Puck Bay coast, Poland, during southward migration. International Wader Studies 19: 125-129.
113 2006 Meissner W. 2006. Timing and phenology of Curlew Sandpiper Calidris ferruginea on southward migration through Puck bay, Poland. International Wader Studies 19: 121-124.
112 2005 Meissner W., Ściborski M. 2005. Sexing Common Snipe: linear regression instead of plucking feathers – a method for estimating the total length of the outher tail feather. Wader Study Group Bull. 108: 57-59.
111 2005 Bzoma S., Meissner W. 2005. Some results of long-term counts of waterbirds wintering in the western part of the Gulf of Gdańsk (Poland), with special emphasis on the increase in the number of cormorants (Phalacrocorax carbo). Acta Zoologica Lithuanica 15: 105-108.
110 2005 Meissner W., Zięcik P. 2005. Biometrics of juvenile Rufs (Philomachus pugnax) migrating in autumn through the Puck Bay region (N Poland). Ring 27: 189-196.
109 2005 Meissner W. 2005. Sex determination of juvenile Dunlins migrating through the Polish Baltic region. Journal of Field Ornithology: 76: 368–372.
108 2005 Meissner W, Kamont P. 2005. Seasonal changes in body size and mass of Red Knots Calidris canutus during autumn migration through southern Baltic. Ornis Svecica 15: 97-104.
107 2005 Meissner W. 2005. Autumn migration of the Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus on the southern Baltic Coast. Ringing & Migration 22: 171-176.
106 2005 Meissner W., Bzoma S. 2005. Oznaczanie płci dorosłych śmieszek Larus ridibundus w okresie lęgowym na podstawie pomiarów biometrycznych. Not. Orn. 46: 35-40
105 2005 Remisiewicz M. 2005. Current stage and perspectives of the project “Tringa glareola 2000”. Ring 27: 109-114.
104 2005 Meissner W. 2005. Variation in timing of the Siberian Knot Calidris c. canutus autumn migration in the Puck Bay region (southern Baltic). Acta Ornithol. 40: 95–101.
103 2005 Dynowska M., Kisicka I. 2005. Participation of birds in the circulation of pathogenic fungi descend from water environments: a case study of two species of Charadriiformes birds. Ecohydrology & Hydrobiology 5: 173-178.
102 2005 Bzoma S. 2005. Liczebność nielęgowych kormoranów Phalacrocorax carbo w zachodniej części Zatoki Gdańskiej w latach 1989-1999 – przydatność różnych metod oceny ich liczby na dużych akwenach. Not. Orn. 46: 15-23.
101 2004 Meissner W., Wójcik C. 2004. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 2003/2004. Not. Orn. 45: 203-213.
100 2004 Polak M. 2004. Biometry of young White Wagtails (Motacilla alba) and Yellow Wagtails (Motacilla flava) caught in the Gulf of Gdańsk region during autumn migration. Ring 26: 57-66.
99 2004 Meissner W. 2004. Variability of linear measurement in juvenile Knots Calidris canutus canutus. Wader Study Group Bull. 103: 71-74.
98 2003 Jakubas D. 2003. Factors affecting different spatial distribution of wintering Tufted Duck Aythya fuligula and Goldeneye Bucephala clangula in the western part of the Gulf of Gdańsk (Poland). Ornis Svecica 13: 75-84.
97 2003 Meissner W., Rydzkowski P. 2003. Pierwsze stwierdzenie siewki szarej Pluvialis dominica w Polsce. Not. Orn. 44: 267-269.
96 2003 Meissner W. 2003. Wiosenny przelot mew Laridae koło przylądka Rozewie. Not. Orn. 44: 179-186
95 2003 Meissner W., Ściborski M. 2003. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonach 2001/2002 i 2002/2003. Not. Orn. 44: 291-299.
94 2003 Meissner W. 2003. Biometrics, length of stay and body mass increase of Common Snipe (Gallinago gallinago) migrating in autumn through the Gulf of Gdańsk. Vogelwelt 124: 45-52.
93 2002 Remisiewicz M. 2002. The present state and perspectives of the project “Tringa glareola 2000” Ring 24: 35-40.
92 2002 Krupa M., Krupa R. 2002. Biometrics and primary moult of the Grey Plover (Pluvialis squatarola) caught during autumn migration through the Puck Bay. Ring 24: 91-103
91 2002 Meissner W., Ściborski M., Włodarczak A. 2002. Wader studies of the Waterbird Reasearch Group „KULING” in 1999-2001. Ring 24: 131-135.
90 2002 Meissner W. 2002. Ringing recoveries of the Common Snipe (Gallinago gallinago) caught during autumn migration in the Gulf of Gdańsk region. Ring 24: 17-23
89 2002 Meissner W., Ściborski M. 2002. Autumn migration of the Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica) in the Gulf of Gdańsk region. Ring 24: 3-15.
88 2002 Wójcik C., Meissner W., Ściborski M., Włodarczak A. 2002. Awifauna lęgowa rezerwatu „Beka” w latach 1997-2000. Przegląd Przyrodniczy 13: 149-161.
87 2001 Meissner W. 2001. Spring migration of the Common Snipe (Gallinago gallinago) in the region of the Gulf of Gdańsk (Poland). OMPO Newsletter 23: 43-46.
86 2001 Bzoma S. 2001. Badania mew srebrzystych gnieżdżących się w Trójmieście. Ptaki 41: 25-26.
85 2001 Meissner W. 2001. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 2000/2001. Not. Orn. 42: 294-296.
84 2001 Meissner W., Wójcik C., Włodarczak A. 2001. Aktualny stan awifauny lęgowej rezerwatu Beka. Ptasie Ostoje 2001: 16-17.
83 2001 Meissner W. 2001. Spring migration of Common Snipe (Gallinago gallinago) in the region of the Gulf of Gdańsk (Poland). Census results and notes on the methodology. Alauda 69: 429-434.
82 2001 Meissner W., Koziróg L. 2001. Biometrics of Turnstone Arenaria interpres migrating in autumn through Gulf of Gdańsk region. Orn.Svecica 11: 181-188.
81 2001 Bzoma S. 2001. Gniazdowanie mewy srebrzystej Larus argentatus w Trójmieście. Not. Orn. 42: 53-56.
80 2001 Meissner W., Bzoma S. 2001. Wyniki liczeń ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej, maj 1999 – kwiecień 2000. Not. Orn. 42: 65-70.
79 2000 Meissner W. 2000. Autumn migration of the Redshank (Tringa totanus) in the region of the Gulf of Gdańsk (Poland). Vogelwarte 40: 179-188.
78 2000 Meissner W., Koziróg L. 2000. Jesienna migracja kamusznika (Arenaria interpres) przez Zatokę Gdańską. Not. Orn. 41: 92-97.
77 2000 Meissner W., Koziróg L., Kisicka I. 2000. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1997/1998 i 1998/1999. Not. Orn. 41: 92-97.
76 2000 Meissner W. 2000. Long-term ringing data on snipes in the coastal region of Poland. Methods, preliminary results and the overview of the new planned survey. OMPO-Newsletter 21: 63-71.
75 1999 Meissner W. 1999. Zimowanie łabędzia niemego Cygnus olor na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1987/88-1996/97. Biuletyn Polskiej Grupy Badania Łabędzi 3: 17-23.
74 1999 Meissner W. 1999. Biometrics of Redshank (Tringa totanus) caught in the region of the Gulf of Gdańsk during autumn migration. Vogelwarte 40: 110-116.
73 1999 Ściborski M. 1999. The western part of the Gulf of Gdańsk, Poland – an important place for migratory waders and waterfowl. OMPO Newsletter 20: 53-58.
72 1999 Meissner W., Remisiewicz M., Szydlowskij I. 1999. New wader ringing site in Western Ukraine. Wader Study Group Bull. 90: 40-41.
71 1999 Wójcik C., Rydzkowski P., Ściborski M. 1999. The spring migration of waders (Charadrii) in the lower Vistula valley. Ring 21: 79-90.
70 1999 Meissner W., Włodarczak A. 1999. Autumn migration of Sanderling (Calidris alba) in the Puck Bay region (southern Baltic coast). Ring 21: 57-67.
69 1999 Meissner W. 1999. Autumn migration of the Common Tern (Sterna hirundo) and the Sandwich Tern (Sterna sandvicensis) in the Puck Bay. Ring 21: 41-54.
68 1999 Meissner W., Nitecki C. 1999. The species composition and age structure of gulls wintering in the selected places of the Gulf of Gdańsk. Ring 21: 23-40.
67 1998 Meissner W., Włodarczak A. 1998. Wiosenna migracja siewkowców Charadrii na terenie projektowanego rezerwatu “Rzeczne Łąki” nad Zatoką Pucką. Not. Orn. 39: 219-229.
66 1998 Remisiewicz M. 1998. Development of the project “Tringa glareola 2000” Ring: 20: 84-89.
65 1998 Meissner W., Remisiewicz R. 1998. Wader Studies of the Waterbird Research Group “KULING” in 1983-1998. Ring 20: 21-33.
64 1998 Meissner W. 1998. Some notes on using walk-in traps. Wader Study Group Bull. 86: 33-35.
63 1998 Meissner W. 1998. Fat reserves in Dunlins (Calidris alpina) during autumn migration through Gulf of Gdańsk. Ornis Svecica 8: 91-102.
62 1997 Remisiewicz M. 1997. Project “Tringa glareola 2000” – spring and autumn migration of Wood Sandpipers through Europe – a new Wader Study Group project. Wader Study Group Bull. 84: 21-22.
61 1997 Meissner W. 1997. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 1996/1997. Not. Orn. 38: 325-328.
60 1997 Meissner W. 1997. Autumn migration and biometrics of the Common Sandpiper Actitis hypoleucos caught in the Gulf of Gdańsk. Ornis Fennica 74: 131-139.
59 1997 Krupa R. 1997. Autumn migration of Grey Plover (Pluvialis squatarola) in Gulf of Gdańsk region. Ring 19: 93-104.
58 1997 Meissner W. 1997. Timing and phenology of autumn migration of Wood Sandpiper (Tringa glareola) at the Gulf of Gdańsk. Ring 19: 75-91.
57 1997 Kozakiewicz M., Meissner W., Skakuj M. 1997. Occurence of the cormorant Phalacrocorax carbo sinensis at the Gulf of Gdańsk (Poland) in the non-breeding season. Ekologia Polska 45: 171-172.
56 1996 Meissner W., Kozakiewicz M. 1996. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 1995/1996. Not. Orn. 37: 351-353.
55 1996 Remisiewicz M. 1996. Influence of weather conditions on the autumn migration of Dunlin (Calidris alpina) at the southern Baltic coast. Ring 18: 73-88.
54 1996 Meissner W. 1996. Timing and phenology of autumn migration of Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) at the Gulf of Gdańsk. Ring 18: 59-72.
53 1996 Meissner W. 1996. Mortality of aquatic birds in the Gulf of Gdańsk as a result of oil pollution. Oceanological Studies 1-2: 151-157.
52 1995 Meissner W., Kozakiewicz M. 1995. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 1994/1995. Not. Orn. 36: 386-390.
51 1995 Meissner W., Sikora A. 1995. Wiosenna i jesienna migracja siewkowców na Półwyspie Helskim. Not. Orn. 36: 205 -239.
50 1995 Meissner W., Skakuj M. 1995. Kolejne stwierdzenia mewy delawarskiej (Larus delawarensis) w Polsce i problemy z jej rozpoznawaniem w pierwszej szacie zimowej. Not. Orn. 36: 151-162.
49 1994 Meissner W., Skakuj M. 1994. Występowanie rybitwy popielatej (Sterna paradisaea) w Polsce. Not. Orn. 35: 283-296.
48 1994 Sikora A., Meissner W., Skakuj M. 1994. Rzadkie gatunki ptaków obserwowane nad Zatoką Gdańską w latach 1983-1989. Not. Orn. 35: 207-243.
47 1994 Meissner W., Kozakiewicz M., Skakuj M. 1994. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 1993/1994. Not. Orn. 35: 189-198.
46 1994 Meissner W. 1994. Midwinter Counts along the Polish Coast of the Baltic, 1992 and 1993. IWRB Seaduck Research Group Bulletin 4: 26-30.
45 1993 Ożarowski D., Meissner W., Skakuj M. 1993. Pierwsze stwierdzenie czuprynki (Anas falcata) w Polsce. Not. Orn. 34: 373-374.
44 1993 Meissner W., Nitecki C. 1993. The species composition and age structure of Gulls wintering in the Gulf of Gdańsk. Baltic Birds 6: 38-51.
43 1993 Meissner W., Kozakiewicz M., Skakuj M. 1993. The number and distribution of wintering waterfowl along the Polish Baltic coast in 1993. Ring 15: 375-377.
42 1993 Meissner W., Kozakiewicz M., Skakuj M. 1993. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 1992/1993. Not. Orn. 34: 387-391.
41 1993 Sikora A. 1993. Rozmieszczenie i liczebność ptaków wodnych obserwowanych zimą na morzu między Gdynią a Helem Not. Orn. 34: 131-140.
40 1993 Kochan Z. 1993. Zimowanie łyski (Fulica atra) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. Orn. 34: 125-130.
39 1993 Meissner W., Niklewska I. 1993. Zimowanie szlachara (Mergus serrator), nurogęsia (Mergus merganser) i bielaczka (Mergus albellus) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. Orn. 34: 111-124.
38 1993 Meissner W., Klawikowska M. 1993. Zimowanie gągoła (Bucephala clangula) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. Orn. 34: 103-110.
37 1993 Meissner W. 1993. Zimowanie markaczki (Melanitta nigra) i uhli (Melanitta fusca) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. Orn. 34: 95-102.
36 1993 Meissner W., Maracewicz T. 1993. Zimowanie lodówki (Clangula hyemalis) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. Orn. 34: 87-94.
35 1993 Meissner W., Sikora A,. 1993. Zimowanie edredona (Somateria mollissima) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. Orn. 34: 81-85.
34 1993 Michno B., Meissner W., Musiał M., Kozakiewicz M. 1993. Zimowanie głowienki (Aytha ferina), czernicy (Aytha fuligula) i ogorzałki (Aythya marila) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. Orn. 34: 63-80.
33 1993 Brewka B. 1993. Zimowanie krzyżówki (Anas platyrhynchos) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. Orn. 34: 55-62.
32 1993 Meissner W. 1993. Zimowanie łabędzia niemego (Cygnus olor) i łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. Orn. 34: 39-54.
31 1993 Meissner W., Pająkowski C., Zyskowski K. 1993. Zimowanie perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus) i kormorana (Phalacrocorax carbo) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. Orn. 34: 31-37.
30 1993 Meissner W. 1993. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987 - metody pracy terenowej i opracowania danych. Not. Orn. 34: 23-30.
29 1992 Sikora A., Meissner W. 1992. The spring migration of waders in Jastarnia, Gdansk Bay, Poland. Wader Study Group Bull. 66: 63-65.
28 1992 Meissner W., Kozakiewicz M., Skakuj M. 1992. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 1991/1992. Not. Orn. 33: 342-345.
27 1992 Meissner W., Kozakiewicz M. 1992. Ten years of activity of Waterbird Research Group "KULING" in the Gdańsk Bay region. Ring 14: 127-131.
26 1992 Meissner W. 1992. The wader studies of the Waterbird Research Group Kuling. Wader Study Group Bull. 66: 78-80.
25 1992 Meissner W., Kozakiewicz M. 1992. Aerial survey along Polish Baltic coast in January 1991. IWRB Seduck Bulletin 1: 21-22.
24 1992 Meissner W. 1992. Pierwsze stwierdzenie mewy modrodziobej (Pagophila eburnea) w Polsce. Not. Orn. 33: 156-157.
23 1992 Meissner W. 1992. Knots' autumn migration in the western part of the Gulf of Gdansk, Poland: preliminary results. Wader Study Group Bull. 64, Suppl.: 167-171.
22 1992 Meissner W. 1992. Decline in strandings of oiled seabirds in Gdańsk Bay, Poland. Sula 6: 102-105.
21 1992 Meissner W. 1992. Death of waders at ringing points of WRG "KULING" at Reda mouth and Rewa. Ring 14: 109-113.
20 1991 Meissner W., Kozakiewicz M., Skakuj M. 1991. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 1990/1991. Not. Orn. 32: 157-161.
19 1991 Sikora A. 1991. Przelot poświerki (Calcarius lapponicus) przez Półwysep Helski. Not. Orn. 32: 136-139.
18 1991 Meissner W. 1991. Rybitwa różowa (Sterna dougallii) nowym gatunkiem awifauny Polski. Not. Orn. 32: 127-129.
17 1990 Meissner W., Skakuj M. 1990. Akcja liczenia ptaków wodnych zimujących na Zatoce Gdańskiej 1988/1989, 1989/1990. Not. Orn. 31: 132-137.
16 1990 Meissner W. 1990. Zimowanie łabędzi na Zatoce Gdańskiej w latach 1984-1987. Mat. Sesji “Ornitologia Polska w Setną Rocznicę Śmierci Władysława Taczanowskiego”. Łódź.
15 1989 Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1989. Sprawozdanie z liczenia ptaków wodnych zimujących na Zatoce Gdańskiej 1987/88. Not. Orn. 30: 121-123.
14 1989 Meissner W., Skakuj M. 1989. Problemy związane z rozpoznawaniem w terenie samic i młodocianych samców turkana (Somateria spectabilis). Not. Orn. 30: 73-79.
13 1989 Meissner W., Nitecki C. 1989.The species composition and Age Structure of Gulls wintering in Wladyslawowo. Seevögel 10: 10-16.
12 1989 Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1989. Pierwsze stwierdzenie brodźca piegowatego (Tringa melanoleuca) w Polsce. Not. Orn. 30: 91-93.
11 1989 Brewka B., Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1989. Sprawozdanie z liczenia ptaków wodnych zimujących na Zatoce Gdańskiej 1986/87. Not. Orn. 30: 79-81.
10 1989 Meissner W. 1989. Alkowate (Alcidae) na Zatoce Gdańskiej w latach 1980-1987. Not. Orn. 30: 13-28.
9 1988 Skakuj M. 1988. Mewa delawarska (Larus delawarensis) nowy gatunek w awifaunie Polski. Not. Orn. 29: 193-200.
8 1988 Meissner W., Skakuj M. 1988. Rozpoznawanie w terenie kszyka (Gallinago gallinago), dubelta (Gallinago media), bekasa syberyjskiego (Gallinago stenura) oraz bekasa leśnego (Gallinago megala). Not. Orn. 29: 67-75.
7 1988 Brewka B., Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1988. Kolejne stwierdzenia pliszki cytrynowej (Motacilla citreola) i cechy identyfikacyjne tego gatunku. Not. Orn. 29: 212-219.
6 1987 Brewka B., Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1987. Sprawozdanie z liczenia ptaków wodnych zimujących na Zatoce Gdańskiej 1985/86. Not. Orn. 28: 121-122.
5 1987 Brewka B., Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1987. Four years of the activity of Waterbird Research Group "KULING". Ring 11: 339-347.
4 1986 Sikora A. 1986. Kolejne stwierdzenie siewki azjatyckiej (Pluvialis dominica) w Polsce. Not. Orn. 27: 97-98.
3 1986 Meissner W., Skakuj M. 1986. Kolejne stwierdzenia sieweczki pustynnej (Charadrius leschenaulti) w Polsce i uwagi o jej rozpoznawaniu w szacie spoczynkowej. Not. Orn. 27: 92-97.
2 1985 Brewka B., Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1985. Sprawozdanie z liczenia ptaków wodnych zimujących na Zatoce Gdańskiej 1984/85. Not. Orn. 26: 236-238.
1 1985 WRG KULING 1985. Wader studies in the Gulf of Puck, Poland, 1983-84. Wader Study Group Bull. 45: 23-24.