Loading

Czynna ochrona

Czynna ochrona i monitoring walorów przyrodniczych

Naszym zadaniem jest ochrona i przywracanie naturalnych siedlisk, skupiając się na ptakach, dzikiej przyrodzie, dla dobra ludzi i różnorodności biologicznej.

 

„Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” to wspólny projekt WWF Polska, Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING. Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy czubatej, białoczelnej, rzecznej i ostrygojada), minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok. Aktywni wolontariusze działają na rzecz ochrony siedlisk, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi ptaków przed antropopresją i drapieżnikami.

 

Nawiązaliśmy tę współpracę jako KULING i projekt ruszył od początku sezonu 2017, aby rozszerzyć działania czynnej ochrony lęgowych ptaków, a przede wszystkim sieweczki obrożnej, na całe polskie Wybrzeże Bałtyku. Stopniowo projekt przyciągnął do ochrony przyrody również inne osoby postronne, zawodowych ornitologów z różnych stron Wybrzeża oraz pracowników i urzędników z kilku instytucji – Urząd Morski w Gdyni, Słowiński Park Narodowy, Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce i Nadleśnictwo Choczewo. W imieniu ptaków dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Zachęcamy, odczyty obrączek ptaków najlepiej jest podawać poprzez formularz Polring http://ring.stornit.gda.pl
Jest to dla nas ogromną pomocą. A dzięki temu mogą Państwo również mieć swój wkład i dorzucić cegiełkę do nauki oraz ochrony ptaków.

 

J1 Pisklę z 2018 r. z Jantaru w parze z H28, 24.04.19 Mikoszewo Mewia Łacha. Fot. M. Dziermańska GBPW KULING

 

DSCN3740 z logotypami

 

C42 whi STEHIR

 

W sezonie 2019 sztormowa pogoda zniszczyła kolonie rybitw czubatych i rzecznych na „Foczej Łasze” oraz gwałtowne opady deszczu zniszczyły m.in. kolonie rybitw rzecznych na Wiśle. Natomiast większość koloni rybitw białoczelnych po wschodniej stronie rezerwatu „Mewia Łacha” została splądrowana przez drapieżniki.
Na szczęście na Wybrzeżu mamy kolonie nad morzem, na sztucznych, bezpiecznych platformach. Platformy zostały odnowione przez Zarząd Portu w Gdańsku SA i były domem 230 par rybitw rzecznych!

 

Fot. ukryta kamera

Fot. ukryta kamera