Loading

Zarząd Kulinga

👑 Prezes: Szymon Bzoma

⭐ Zastępca prezesa: Andrzej Kośmicki

✏️ Sekretarz: Magda Dziermańska

💰 Skarbik: Piotr Nagórski

🔨 Członek Zarządu: Adam Janczyszyn