Loading

KULING szuka wykonawców i dostawców!

KULING szuka wykonawców i dostawców!

1.

Wykonanie materiałów edukacyjnych o rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku i gminie Stegna, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W bazie konkurencyjności pojawiło się nowe zapytanie, w którym szukamy podmiotu chętnego do wykonania materiałów edukacyjnych o przyrodzie rezerwatów.

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem na stronie:

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

2.

Dostawa sprzętu do ochrony gniazd ptaków, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W bazie konkurencyjności pojawiło się nowe zapytanie, w którym szukamy podmiotu chętnego do dostarczenia sprzętu niezbędnego do ochrony gniazd.

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem na stronie:

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

FE_POIS_poziom_pl

SZB

SZB

Comments are closed here.