Loading

Sprawozdania z projektów finansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku w 2019

Sprawozdania z projektów finansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku w 2019

WFOSiGW logo

W 2019 roku otrzymaliśmy od WFOŚiGW w Gdańsku:

40.000 zł dotacji na projekt z zakresu czynnej ochrony przyrody:
Monitoring walorów przyrodniczych i zagrożeń oraz zabiegi czynnej ochrony na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku (rezerwaty przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”) w 2019 r. Koszt kwalifikowany projektu to 40.000 zł.

Zobacz sprawozdanie końcowe z projektu czynnej ochrony

 

oraz 25.000 zł dotacji na projekt z zakresu edukacji ekologicznej:
Podzielmy się plażą! – kontynuacja 2019
Koszt kwalifikowany projektu to 36.380 zł.

Zobacz sprawozdanie końcowe z projektu edukacji ekologicznej

Dokumentacja_zdjęciowa_do_sprawozdania_WFOŚ_2019_Podzielmy_się_plażą!

SZB

SZB

Comments are closed here.