Loading

Sprawozdanie z sieweczkowych zmagań w sezonie 2019

Sprawozdanie z sieweczkowych zmagań w sezonie 2019

Znaleziono dotąd 57 gniazd sieweczki obrożnej na całym polskim Wybrzeżu. Jest to stan na dziś, 12 czerwca.
57 gniazd to wynik całoroczny z poprzedniego sezonu 2018.

21 strat. Kosze ochronne montujemy, gdy w gnieździe są 3-4 jaja, straty są w większości z wczesnego etapu, jak są 1-2 jaja. W tym roku najczęściej to drapieżnictwo krukowatych, mew i lisa.
Zamontowano 29 koszy ochronnych.
12 rodzin wodzi pisklęta. A jedna rodzina ma już lotne młode.

W Polsce jesteśmy pionierami montowania specjalnych koszy ochronnych na gniazda sieweczki obrożnej. Montujemy je od 2015 roku. Jeżeli zdarzy się, że kiedyś Państwo natrafią na taki kosz na plaży lub tablice edukacyjne, prosimy nie plażować w bezpośrednim sąsiedztwie i nie puszczać psa bez smyczy.
Obserwacje sieweczki obrożnej czy lęgów prosimy zgłaszać na kuling@wp.pl
Natomiast odczyty ptasich obrączek najlepiej jest podawać poprzez formularz POLRING http://ring.stornit.gda.pl/Stw.aspx

Sieweczka obrożna składa jaja bezpośrednio na piasku na plaży. Okres wysiadywania trwa ponad trzy tygodnie i po wykluciu się piskląt ptasi rodzice przez kolejny miesiąc wodzą maluchy do czasu uzyskania przez nie lotności. Przez ten okres sieweczki mają szereg zagrożeń ze strony turystów, psów i drapieżników.
Populacja sieweczki maleje z każdym rokiem z powodu utraty naturalnych siedlisk, antropopresji i drapieżników. Populacja krajowa nie przekracza obecnie 250-300 par lęgowych, a pomorska ok. 60 par. Od lat zajmujemy się ochroną tego gatunku i nie tylko. Początkowo działaliśmy w okolicach ujścia Wisły. Następnie rozszerzyliśmy te działania na całe polskie Wybrzeże Bałtyku i trzeci rok podejmujemy działania czynnej ochrony w projekcie wraz z wolontariuszami Błękitnego Patrolu WWF.
"Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk" to wspólny projekt WWF Polska, Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu oraz Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING. Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy czubatej, białoczelnej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok. Wolontariusze BP działają na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi ptaków przed czynnikami antropogenicznymi i drapieżnikami.

Projekt przyciągnął do ochrony przyrody również inne osoby postronne, zawodowych ornitologów z różnych stron Wybrzeża oraz pracowników i urzędników instytucji jak Urząd Morski w Gdyni czy Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce.

M. Dziermańska
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

62444407_2419664501406577_2460607349656649728_n

62259762_2419774648062229_1759173700558520320_o

62508098_2419810804725280_2030017499340210176_o

62254032_2419809361392091_4217666796729139200_o

62449106_2419805381392489_6618546089194684416_n

gza

gza

Comments are closed here.