Loading

Kolejne wyniki naszych badań ujrzały światło dzienne!!

Kolejne wyniki naszych badań ujrzały światło dzienne!!

Połączone siły naszej kulingowskiej ekipy wraz z ekipą znad Jeziorska zaowocowały opublikowaniem ciekawych wyników dotyczących stresu i przeżywalności siewek. Dzięki połączonym siłom udało się wykazać powiązanie poziomu stresu fizjologicznego wyrażonego proporcją heterofili do limfocytów z roczną przeżywalnością i długością życia u ptaków. Analizie poddano 19 gatunków siewkowców migrujących jesienią przez Polskę różniących się preferencjami siedliskowymi, dystansem migracji i położeniem zimowisk. Okazało się, że wyższy poziom stresu przekłada się na niższą przeżywalność i krótszy maksymalny czas życia. Jeśli więc ktoś zastanawiał się po jaką ch….. robiliśmy te rozmazy dwa lata temu to już powinien wiedzieć, że czasami pozornie abstrakcyjny pomysł może kryć za sobą rozwiązanie ciekawego badawczego problemu.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.12991/pdf

gza

gza

Comments are closed here.