Loading

All posts by

Szymon Bzoma

Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdansku

  Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING w 2023 roku zrealizowała projekt ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pn. „Zabiegi czynnej ochrony oraz monitoring walorów przyrodniczych i zagrożeń na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku (rezerwaty przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”) oraz w Dolinie Dolnej Wisły w 2023 r.” (umowa WFOŚ/D/641/5162/2023). Przyznana dotacja WFOŚiGW w konkursie „Konkurs na […]

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego Chronimy Naturę na Wybrzeżu, edycja 2022 r.

  Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING w latach 2022 i 2023 realizowała projekt ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pn. „Chronimy Naturę na Wybrzeżu, edycja 2022 r.” (umowa WFOŚ/D/641/5586/2022). Przyznana dotacja wyniosła 33.640 zł, koszt kwalifikowany projektu 33.733,24 zł, z czego 33.090,00 zł stanowiła ostatecznie dotacja WFOŚiGW. Pełny tekst sprawozdania jest dostępny tutaj: Sprawozdanie końcowe projektu edukacyjnego […]

KULING wybrał dostawcę tablic

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     Wykonanie i dostawę sprzętu do ochrony gniazd ptaków, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich  – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KULING/03/23 z dnia 4.10.2023 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa […]

KULING wybrał dostawcę FOTOPUŁAPEK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa sprzętu do ochrony gniazd ptaków, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020   Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KULING/02/23 z dnia 2.10.2023 I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fotopułapek w […]

KULING szuka dostawców fotopułapek i tablic informacyjnych!

1. Dostarczenie fotopułapek w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W bazie konkurencyjności pojawiło się nowe zapytanie, w którym szukamy podmiotu chętnego do dostarczenia nam 10 fotopułapek z osprzętem. Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem na stronie: Ogłoszenie […]

Zobacz sprawozdanie z projektu czynnej ochrony w 2022

W 2022 roku otrzymaliśmy od WFOŚiGW w Gdańsku dotację na projekt z zakresu czynnej ochrony przyrody:Zabiegi czynnej ochrony oraz monitoring walorów przyrodniczych i zagrożeń na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku (rezerwaty przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”) oraz w Dolinie Dolnej Wisły w 2022 r. Koszt kwalifikowany projektu wyniósł 96 926,61 zł, z czego dotacja sfinansowała […]

KULING szuka strażników rezerwatów!

Realizacja usług przez 10 strażników w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku, w rejonie środkowo-wschodniego Wybrzeża, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 W bazie konkurencyjności pojawiło się nowe zapytanie, w którym szukamy osób chętnych […]

Sprawozdania końcowe z projektów czynnej ochrony przyrody i edukacyjnego w 2021

W 2021 roku otrzymaliśmy od WFOŚiGW w Gdańsku: 20.000 zł dotacji na projekt z zakresu czynnej ochrony przyrody: Zabiegi czynnej ochrony oraz monitoring walorów przyrodniczych i zagrożeń na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku (rezerwaty przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”) oraz w Dolinie Dolnej Wisły w 2021 r. Koszt kwalifikowany projektu wyniósł ostatecznie 19 846,48 zł, […]

KULING szuka wykonawców i dostawców!

1. Wykonanie materiałów edukacyjnych o rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku i gminie Stegna, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W bazie konkurencyjności pojawiło się nowe zapytanie, w którym szukamy podmiotu chętnego do wykonania […]

Sprawozdanie końcowe z projektu czynnej ochrony przyrody w 2020

W 2020 roku otrzymaliśmy od WFOŚiGW w Gdańsku: 40.000 zł dotacji na projekt z zakresu czynnej ochrony przyrody: Zabiegi czynnej ochrony oraz monitoring walorów przyrodniczych i zagrożeń na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku (rezerwaty przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”) oraz w Dolinie Dolnej Wisły w 2020 r. Koszt kwalifikowany projektu to 40.001,79 zł. Zobacz sprawozdanie […]

1 2 3 4