Loading

KULING – experience, science and tradition since 1983

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING działa od 1983 roku, początkowo jako nieformalny zespół przy Sekcji Ornitologicznej SKNB – Sekcja Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Gdańskiego, a od 1996 roku jako stowarzyszenie.

GBPW KULING skupia obecnie grupę ornitologów zawodowych, studentów, jak i amatorów – miłośników ptaków. Do stowarzyszenia może należeć każdy, kto ukończył 16 lat i uczestniczył w prowadzonych przez grupę akcjach.
Od początku realizacji projektów badawczych KULING ściśle współpracuje z Katedrą Ekologii i Zoologii Kręgowców UG.

 

GRUPA BADAWCZA PTAKÓW WODNYCH KULING
Al. Jana Pawła 23b/2
80-462 Gdańsk

NIP: 957- 05-70-058
e-mail:kuling@wp.pl
tel.: 503 603 936