PODZIAŁ TRÓJMIASTA NA MIEJSCA OBRĄCZKOWANIA

Lista ta powstała w celu ujednolicenia nazw i koordynatów miejsc, w których KULING łapie ptaki wodne na terenie Trójmiasta. To w przyszłości ułatwi opracowywanie danych. Prośba do kulingowskich obrączkarzy i odczytywaczy obrączek, by posługiwać się nazwami zbiorników wodnych z tej właśnie listy oraz przy wykazie zaobrączkowanych ptaków także podanymi tu koordynatami. Zbiorniki Gdańska, Sopotu i Gdyni są wymienione w kolejnych arkuszach pliku excela.

Mapa ze zbiornikami:

Lista z koordynatami: >>XLS<<

W wykazie kulingowskim jako miejsce zaobrączkowania (kolumna MSCE) podajemy dzielnicę miasta (w przypadku Sopotu nie wyróżniamy dzielnic), a w kolumnie MSCE2 nazwę zbiornika. W wykazie miejsc zastosowano oficjalne nazwy stawów i zbiorników (jeśli takie istniały). Dawniej stosowane nazwy wymieniono w ostatniej kolumnie - oczywiście od wykazu za 2015 rok stosujemy nazwy nowe.

Ukośną czcionką zaznaczono zbiorniki wodne nierozpoznane jeśli chodzi o możliwości łapania ptaków lub wątpliwe pod tym względem (szeroki szuwar, brak dojścia do brzegu, bardzo małe liczebności ptaków).

Czerwoną czcionką zaznaczono zbiorniki położone blisko siebie, które w wykazie traktujemy razem. Wyjątkiem są zbiorniki w Parku Oliwskim. W tym przypadku posługujemy się nazwami konkretnych stawów parkowych.

Jeżeli obrączkujemy ptaki poza zbiornikami wodnymi (np. na osiedlach mieszkaniowych) miejscem zaobrączkowania (obserwacji) jest dzielnica danego miasta. Podział na dzielnice:

Gdańsk:

(odróżniamy Jelitkowo i Żabiankę! Żabianka to obszar wysokiej zabudowy na północ od ul. Pomorskiej).

Gdynia:

(Wiczlino i Chwarzno zapisujemy jako Gdynia-Chwarzno, podjednostki Witomina traktujemy razem jako Gdynia-Witomino).

WMS

P.S. Mateusz - dzięki za pomoc!!!!