Loading

Czynna ochrona

Czynna ochrona i monitoring walorów przyrodniczych

Naszym zadaniem jest ochrona i przywracanie naturalnych siedlisk, skupiając się na ptakach, dzikiej przyrodzie, dla dobra ludzi i różnorodności biologicznej.