W mrokach historii liczenia odbywały się pod formalnymi auspicjami Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Gdańskiego i czasem coś tam skapło. Niemniej przez większość lat liczenia nie były przez nikogo dofinansowywane. Zdarzały się też pojedyńcze sezony, kiedy skromne pieniądze na liczenia pochodziły z innych projektów (dotyczących np. "Zarazy oliwnej").

Od roku 2005 do 2010 nasze liczenia były dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.wfosigw-gda.plwww.wfosigw-gda.plwww.wfosigw-gda.plwww.wfosigw-gda.pl

 

Obecnie liczenia są finansowane ze środków statutowych Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING.

Dziękujemy również Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk, który życzliwie przez te wszystkie lata umożliwiał wstęp osobom liczącym na swój strzeżony teren (a pilnują naprawdę rzetelnie).