Loading

Sieweczki obrożne

 Wyniki kolorowego obrączkowania
sieweczek obrożnych

Sieweczki obrożne znakujemy  indywidualnymi, kolorowymi obrączkami od roku 2012. Poniżej przedstawiamy aktualne wyniki tego projektu

aktualizacja na dzień 2 stycznia 2018

Łącznie zaobrączkowaliśmy na kolorowo 671 sieweczek, z których trzy wcześniej miały zagraniczne obrączki (2x Niemcy, Finlandia), a kolejne trzy nasze obrączki z lat wcześniejszych.

37 z zaobrączkowanych sieweczek obrożnych - to z całą pewnością ptaki z naszej populacji lęgowej, widziane przy okazji odbywanych lęgów. Kolejne 34 to pisklęta - i ten wynik bardzo chcemy w najbliższych latach poprawić. Troska o ptaki gnieżdżące się na naszych plażach jest obecnie jednym z naszych priorytetów. W rezerwatach przyrody na Wyspie Sobieszewskiej działamy tak od lat dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na pozostałej części naszego Wybrzeża Bałtyku rozpoczęliśmy w 2017 r. szeroko zakrojone działania razem z Błękitnym Patrolem WWF Polska.

Jesienią 2014 na konferencji Wader Study Group pokazaliśmy poster <<PDF 474kB>> o naszym projekcie.

Zanim rozpoczęliśmy kolorowe obrączkowanie sieweczek obrożnych, czyli do końca 2011 roku, oznakowaliśmy tylko metalowymi obrączkami 1.407 sieweczek obrożnych. Zaledwie 10 z nich stwierdzonych było później poza Polską. W tamtych czasach złapaliśmy też dwie sieweczki obrożne zaobrączkowane w Niemczech. Rozmieszczenie miejsc tych stwierdzeń przedstawia mapa nr 1. Wyspa Kołgujewa i Gwinea Bissau to ptaki z podgatunku tundrae, i niestety oba te ptaki nie przeżyły.

Mapa (nr 1) rozmieszczenia 12 zagranicznych stwierdzeń sieweczek obrożnych obrączkowanych przez KULING lub kontrolowanych na naszych obozach (w Langerwerder były dwa ptaki).

naszepoza

Od czerwca 2012 roku zakładamy na sieweczki obrożne zielone, plastikowe obrączki. Każda z nich ma biały, trzy znakowy kod: litera i dwie cyfry. Ptaki chwytane są głównie na punkcie badawczym w ujściu Wisły w okresie letnio-jesiennej migracji, ale zainteresowani jesteśmy też znakowaniem populacji lęgowej z wybrzeża Bałtyku (tu zakładamy od 2017 r. obrączki niebieskie z dwu znakowym kodem). Celem projektu jest zwiększenie ilości danych o trasach migracji tego gatunku oraz przeżywalności piskląt i ptaków dorosłych.

Kolorowe, indywidualne znakowanie ptaków za pomocą obrączek, które można dość łatwo odczytać przez lunetę z odległości nawet 50-70 m, ma zwiększyć ilość uzyskanych wiadomości powrotnych oraz dać odpowiedź o sukcesie lęgowym ptaków gniazdujących na plażach.

Zachęcamy wszystkich obserwatorów ptaków do przyglądania się stadom siewkowców i wypatrywania w nich sieweczek obrożnych z zieloną obrączką na prawej nodze. Obrączkę łatwo jest zauważyć i przy odrobinie cierpliwości odczytać. Także zdjęcia pozwalają na identyfikacje ptaka

Jeżeli uda się odczytać obrączkę lub zrobić zdjęcie takiego ptaka - poinformujcie nas o tym, najlepiej dodając swoją obserwacje do bazy POL-RING  lub pisząc na adres kuling@wp.pl.

W różnych latach chwytamy różną liczbę ptaków - dużo zależy od tego ile przez Ujście Wisły przewinie się ptaków migrujących z różnych populacji. Wykres poniżej pokazuje ile założyliśmy kolorowych obrączek w poszczególnych latach. Najlepszy jak dotąd był rok 2013 (198).

Obraz6

Obrączkowaliśmy jak dotąd tylko nad Zatoką Gdańską, głównie w Ujściu Wisły (mapa nr 2). Zdarzył się nam desant na Ryfie Mew i lotne pisklęta w różnych rejonach gdańskiego portu.

obr

 

Kto ile zaobrączkował na kolorowo:

Obraz7

Część ptaków pochodzi z naszej populacji lęgowej, co najczęściej okazuje się dzięki odczytom dorosłych przy gniazdach lub chwytaniu piskląt.
Na wykresie poniżej liczba tych ptaków na tle wyników z lat 2012 -2017.

Obraz3

Kolorowe obrączki zakładamy by mieć jak najwięcej fajnych odczytów. No i tu liczy się nie tylko ciężka praca
na obozie ale i tzw. fuks. Poniżej odsetek z zaobrączkowanych, przez poszczególnych obrączkarzy, ptaków, które były stwierdzone za granicą (47 czyli 7,0% z zaobrączkowanych). Zestawienie nie uwzględnia fajnych ptaków stwierdzonych w Polsce - bo choć Turawa to jest coś, to jednak zagranica to zagranica. Nad słupkiem bezwzględna liczba zagranicznych zwrotek obrączkarza.

Obraz4

W różnych latach obrączkujemy różną liczbę ptaków, ale też różnie układają się później ich losy. Rok 2016 był wyjątkowy, gdyż w ciągu kilku miesięcy mieliśmy informacje zwrotne spoza Polski z prawie co dziesiątej zaobrączkowanej sieweczki! Niestety rok 2017 już jest "zwyczajny" i spłynęły na razie zaledwie dwie zagraniczne wiadomości powrotne. Wykres poniżej pokazuje jak układało się to w kolejnych latach, ale należy pamiętać, że odczyty zdarzają się często po wielu latach.

Obraz5

103 najciekawsze wiadomości powrotne z kolorowo obrączkowanych sieweczek obrożnych

POWERED BY MAPTIVE

A30

1. Zdjęcie znad Zbiornika Turawskiego (409 km od Ujścia Wisły) wykonane 18 sierpnia 2012 przez Rafała Świerada (ptaszka wypatrzyła Monika Pastrykiewicz).


Fot. Xabier Remirez

2. Najczęściej jak dotąd odczytana sieweczka - widywana od 13 sierpnia 2012 do 10 listopada 2014 po dwóch stronach hiszpańsko-francuskiej granicy (Irun - Hendaye, 1941 km od Ujścia Wisły). Zdjęcie przesłał Xabier Remirez.


Fot. Aurélien Audevard

3. Nasza sieweczka w przepięknych okolicznościach francuskiego wybrzeża (Vieux salins), 1554 km od Ujścia Wisły. Zdjęcie zrobił i udostępnił Aurélien Audevard.


Fot. Pablo Miki García

4. Daleki odczyt z Hiszpanii (2222 km). Zdjęcie zrobił Pablo Miki García.


P20

5. Francja, Finistere,  Ile-de-Sein - 1.788 km w 16 dni. Zdjęcie zrobił Julien Birard.


H24

6. Francja, Calvados, Graye-sur-mer - 1.440 km. Fot. François Leclerc.


A23

7. Para zaobrączkowanych ptaków w Ujściu Wisły. Fot. Anna Kassolik.


E67

8. Holandia, Fryzja, Harlingen - 897 km. Fot. Wim Tijsen.


L52

9.  Francja, Morbihan,  Le Fort Bloqué - 1.722 km, Fot. Jose Serrano.